fiskerifaglig opplæringskontor, PB 16, 4161 Finnøy

OM FFOR

Fiskerifaglig Opplæringskontor for Rogaland og Skagerak-kysten BA

FFOR er et privat foretak som representerer bedrifter knyttet til fiskerinæringen. FFORs hovedmål er å øke rekruttering av ungdom til fiskerinæringen.

Gjennom deltakelse på utdanningsmesser og skolebesøk er FFOR i samarbeid med bedriftene og skoler med på å synliggjøre næringen. FFOR er bindeleddet mellom lærebedrift, lærling og fagopplæringen på fylket. I læretiden har opplæringskontoret ansvaret for å ivareta lærlingens rettigheter og plikter gjennom tett oppfølgning og besøk på læreplassen. FFOR er godkjent for 9 fag og har for tiden 50 lærlinger, hovedsakelig innen akvakultur og fiske/fangst.