fiskerifaglig opplæringskontor, PB 16, 4161 Finnøy

KONTAKT OSS

Fiskerifaglig Opplæringskontor for Rogaland og Skagerak-kysten BA

Besøksadresse:

Ryfylke Næringshage

Nedre Hauskjeneset 3

4160 FINNØY

Postadresse

FFOR

Boks 16

4161 FINNØY

 

 

 

Daglig leder: Kristin Haver Sevheim

Mobil:48 11 85 76

Epost: kristin@ffor.no

 

Medarbeider: Karina Eike

Mobil: 906 56 704

Epost: karina@ffor.no