fiskerifaglig opplæringskontor, PB 16, 4161 Finnøy

Januar/Februar 2015

Januar/Februar

De siste månedene har det skjedd masse spennende!

- Vi har deltatt på yrkesmesser i Tysvær og Stavanger sammen med bedrifter, lærlinger og elever.
messe 1
- Fagdag for faglige veiledere  
   
- Vi har startet opp teorikurs for voksne som ønsker å ta fagbrev i akvakultur. Dette kurset har
samlinger gjennom hele året og tar opp viktige tema innenfor havbruk. Vi reiser også rundt for
å besøke ulike typer anlegg. Så langt er det planlagt besøk av settefiskanlegg, matfiskanlegg,
kveiteanlegg samt kråkeboller og rognkjeks.
diverse fisk
   
- Vi har hatt med oss to flotte elever på besøk hos Skretting sin forskningsstasjon Lerang.
Her fikk vi først en omvisning på anlegget, deretter muligheten til å prøve oss litt selv. Vi fikk
hver vår fisk som vi tok blant annet blod-, hjerte- og gjelleprøver av. Spennende!
Lerang 1
- Vi har fått søkertallene for naturbruk til høsten, og dette ser bra ut! 21 elever har søkt på
VG1 Naturbruk, på VG2 akvakultur er det 14, mens VG2 fiske og fangst har 5 søkere.
VG2 elevene har også søkt læreplasser. Vi har fått inn 10 søknader til akvakultur, 5 til
fiske og fangst samt 1 til sjømathandler. -