fiskerifaglig opplæringskontor, PB 16, 4161 Finnøy

August 2014

August

Da er vi i full gang igjen etter sommeren, skolen er startet opp og har i år 38 elever.

Rygjabø

Dette året har vi vært så heldige å få inn 21 nye lærlinger, hovedsakelig innen akvakultur og fiske og fangst, men også noen matroser og en industrimekaniker. Disse er nå i gang med læretiden og vi gleder oss til å følge dem frem mot fagprøven.

Skiftesvik

Den 23 august var vi med på tomatfestivalen på Finnøy. Vi arrangerte tur til et fiskeoppdrett sammen med Marine Harvest. På anlegget ble det omvisning, mulighet for spørsmål samt kake.

Vi er nå i gang med å planlegge høsten, med yrkesmesser, skolebesøk og lærlingemøter. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker besøk av oss på din skole!