fiskerifaglig opplæringskontor, PB 16, 4161 Finnøy

Aktuelt

Vi har fått laget reklamefilm for fiskeri og havbruksnæringen, den kan du se her!

Ewos Innovation har også laget en film som forteller mer om det å jobbe på en forskningsstasjon. 
Den finner du her.